Politikalarımız

POLİTİKALARIMIZ

Ekonomik sürdürülebilirlik, şirketlerimizin ekonomik faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için oluşturdukları stratejileri ve uygulamaları içermektedir. Ekonomik sürdürülebilirlik, şirketlerimize katma değer sağlama taahhüdünü gerçekleştirmeyi, risk yönetimi uygulamalarını geliştirmeyi, sağlam bir kurumsal yapılanmayı hayata geçirmeyi ve mümkün olan en yüksek performansı sergilemeyi amaçlamaktadır. Tedarikçi yönetimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz hammadde tedarikini, firmaları, satın alma, teknik ve teknoloji bölümlerimiz tarafından değerlendirilmektedir. Sorumlu satın alma ilkelerimiz, satın alma sözleşmelerimizin temel bir unsurunu oluşturmaktadır.

Yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçilerle iş birliği yapmaktayız. Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygularken, tedarikçilerimizi büyümeye ve gelişmeye teşvik etmekteyiz. Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip tedarikçi seçimi ve gıda tedarikçilerimizin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri, öncelikli tercihlerimiz arasındadır. Satın alımlarımızı mümkünse yakın bölgelerden yaparak, tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımını minimize ederek çevresel etkileri azaltmayı hedeflemekte ve aynı zamanda bölge çalışanlarını desteklemekteyiz.

Çalışma Hayatımız

Çevre Yaklaşımımız – Çevre Hedeflerimiz

Herkes İçin Erişim

Sosyal Sorumluluk – Duyarlılık

Atık Su Yönetimi

Çalışan ve İnsan Hakları Politikası

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

Çocuk Hakları Politikası

Enerji Verimliliği Politikası

Enerji Yönetimi Politikası

Genel Politikalar

İstismar ve Taciz Politikası

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikası

Sağlık ve Güvenlik Politikası

Sera Gazı Yönetim Politikası

Sürdürülebilir Satın Alma Politikası

Toplum Uyum Politikası

Verimli Su Yönetimi Politikası

Yasal Uyum Politikası

Zaralı Maddeler ve Kimyasal Yönetimi Politikası

Yerel Bölge Halkı İletişim Kutusu