Sera Gazı Yönetimi

1. AMAÇ
Bu Sera Gazı Politikası, ISG Airport Hotel’in sera gazı emisyonlarını azaltma, enerji verimliliğini artırma ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çevreye olan etkisini en aza indirme taahhüdünü yansıtmaktadır. Amacımız, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sorumluluk sahibi olmak ve çevremizi korumak için etkili bir sera gazı yönetimi uygulamaktır.

2. KAPSAM
Bu politika, ISG Airport Hotel’in tüm tesislerini, faaliyetlerini ve tedarik zincirini kapsar ve sera gazı emisyonları ile ilgili tüm yönleri içerir.

3. HEDEFLER
ISG Airport Hotel, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için bu politikayı uygulamaktadır. Amacımız, doğal kaynakları korumak, çevremizi korumak ve iklim değişikliği ile mücadelede etkili bir şekilde katkıda bulunmaktır. ISG Airport Hotel, aşağıdaki sera gazı politikası hedeflerini taahhüt eder:
3.1. Sera Gazı Emisyonları Azaltma: Sera gazı emisyonlarını azaltmak için etkili stratejiler ve teknolojileri uygulamak.
3.2. Enerji Verimliliği Artırma: Enerji verimliliğini artırmak için tesislerde enerji tasarruflu ekipmanların kullanımını teşvik etmek.
3.3. Yeşil Enerji Kullanımı: Yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve kullanımını teşvik etmek.
3.4. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: Atık yönetimi uygulamaları ile sera gazı emisyonlarını azaltmak.
3.5. Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanları, misafirleri ve tedarikçileri sera gazı emisyonları konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek.

4. SORUMLULUKLAR
4.1. Yönetim Kadrosu: Yönetim kadrosu, sera gazı politikası için liderlik sağlar, kaynakları tahsis eder ve hedeflere ulaşma konusunda rehberlik yapar.
4.2. Çalışanlar: Tüm çalışanlar, bu politikayı anlamak ve uygulamak, sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarına katılmak ve enerji verimliliğini artırmakla sorumludur.
4.3. Tedarikçiler ve Misafirler: Tedarikçiler ve misafirler de sera gazı politikasına uygun hareket etmeye teşvik edilir.

5. SERA GAZI YÖNETİMİ UYGULAMALARI
5.1. Sera Gazı Emisyonları Azaltma:
• Enerji verimliliğini artırmak için tesislerde enerji tasarruflu teknolojileri ve süreçleri benimsemek.
• Sera gazı envanterlerini düzenli olarak gözden geçirip azaltma hedeflerine ulaşma konusunda planlar geliştirmek.
5.2. Yeşil Enerji Kullanımı:
• Yeşil enerji kaynaklarını kullanarak sera gazı emisyonlarını azaltmak.
• Misafirlerimize ve çalışanlarımıza çevreye duyarlı bir şekilde enerji tüketmeyi teşvik etmek.
5.3. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm:
• Atık azaltma ve geri dönüşüm programları oluşturmak ve uygulamak.
• Atık yönetimi uygulamalarıyla sera gazı emisyonlarını azaltmak.
5.4. Eğitim ve Bilinçlendirme:
• Çalışanları, misafirleri ve tedarikçileri sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji tasarrufu konularında eğitmek.
• Bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek ve misafirlerimize çevre dostu uygulamaları tanıtmak.

6. GÖZDEN GEÇİRME VE İYİLEŞTİRME
Bu Sera Gazı Politikası, etkililiğini ve uygunluğunu sağlamak için yıllık olarak gözden geçirilecektir. Gerektiğinde değişiklikler ve iyileştirmeler, organizasyonun hedeflerine ve gelişen en iyi uygulamalara uyum sağlamak amacıyla yapılacaktır.