Sürdürülebilir Turizm

ISG AIRPORT HOTEL olarak; doğal ve kültürel kaynakları korumak, çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak, doğayı korumak, sosyal sorumluluk projelerinde başrolde olmak, yerel firmaları ve üreticiyi desteklemek, yaşayan mutfak projesi kapsamında bulunduğumuz bölgedeki yerel ürünleri ve çevre kalitesini koruyarak sürdürülebilir turizmi arttırmayı hedefliyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi gerek çalışanlarımız gerekse yerel halkın da desteğiyle daha sağlıklı ve temiz bir çevre de gelecek nesillerin yaşamasını amaçlayarak stratejimizin temellerini atmış bulunuyoruz.

Tesisimizde yürütülen her hizmetin çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğini ve sağlığını gözetir nitelikte olmasına özen gösteriyor; bu anlayışımızın etkin kılınmasını sağlamak için Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliğine ilişkin oluşturduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmayı ilke ediniyoruz.
Tesisimizde sunulan her gıdanın satın alımından sunumuna kadar olan aşamalarında misafirlerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli yasal mevzuat’, misafir şartlarını yerine getirerek güvenli gıdalar sunmayı taahhüt ediyoruz.

Tesisimizde doğayı korumak ve faaliyetlerimiz sırasında çevreye verdiğimiz etkileri önlemek için Çevresel Yasal Mevzuatı ve misafir şartlarını yerine getiriyoruz. Yasal mevzuata bağlı olarak faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan her türlü atığı ayrıştırıp bertarafına katkıda bulunmayı, gereksiz su, elektrik, enerji ve kimyasal sarfiyatını kontrol altında tutmayı taahhüt ediyoruz.

Satınalma süreçlerinde tedarikçiler ile ilgili çevresel faktörler dikkate alınarak seçilir ve değerlendirirler.

Bu politikaların yerine getirilmesinde personelimizin önemli görev taşıdığını biliyor, onların eğitim ve gelişimine önem veriyoruz. Eğitimli, bilgili, özgüvenli, saygılı, devamlı bir insan kaynağının, misafirlerin tesisimizi tercih etmesinde önemli bir rol oynayacağı bilinci içinde misafirlerimizin ve yönetim sistemlerini gözden geçirerek geliştirmeyi ilke ediniyoruz,

Tesisimizden çıkan her türlü atığı oluştuğu yerde özelliğine göre ayrıştırarak ve ölçerek toplanması, geçici depolanması, geri kazanım, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrasının kontrolünü sağlıyoruz. Doğru yerde doğru miktarda kimyasal kullanımını sağlamak için personel eğitimlerimizi periyodik olarak düzenliyor, gerekli ekipman ve depolama şartlarını sağlamayı hedefliyoruz.

Yerel Bölge Halkı İletişim Kutusu