Çevre Yaklaşımımız & Çevre Hedeflerimiz

ISG AIRPORT HOTEL olarak; karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğini artırma ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çevreye olan etkisini en aza indirme taahhüdünü yansıtmaktadır.
Amacımız, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sorumluluk sahibi olmak ve çevremizi korumak için etkili bir çevre yönetimi uygulamaktır. Bu yaklaşımımıza istinaden kendimize bazı hedefler belirlemiş bulunmaktayız. Bunlardan bazıları olarak;

Enerji Verimliliği Artırma Hedefleri:
• Hedef 1: İşletme genelinde enerji tüketimini %10 azaltmak.
• Hedef 2: Aydınlatma sistemlerini yenileyerek enerji tasarrufunu sağlamak.
• Hedef 3: Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak, yıllık enerji ihtiyacının belirli bir yüzdesini yeşil enerji ile karşılamak.

Su Kullanımı ve Atıksu Azaltma Hedefleri:
• Hedef 1: Tesis genelinde su tüketimini %15 azaltmak.
• Hedef 2: Atık suyun geri dönüşümü için tesis içi programlar oluşturmak.
• Hedef 3: Yağmur suyu toplama sistemleri kurarak, bahçe sulaması için doğal kaynakları kullanmak.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hedefleri:
• Hedef 1: Tesis genelinde atık üretimini %20 azaltmak ve atık
ayrıştırma programlarını geliştirmek.
• Hedef 2: Sıfır atık hedefi belirlemek ve atıkların yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi için tesis içi yönergeler oluşturmak.
Yeşil Altyapı ve Çevresel Koruma Hedefleri:
• Hedef 1: Yeşil çatılar veya dikey bahçeler gibi çevre dostu altyapıları kurarak doğal alanları artırmak olarak sıralanmaktadır.