Çocuk Hakları Politikası

ISG Airport Hotel olarak, çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onların haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
• Otelimiz çocuk işçi çalıştırılmasına asla müsaade etmemiş ve etmeyecektir.Tüm iş ortaklarımızdan, paydaşlarımızdan ve tedarikçilerimizden de aynı hassasiyeti bekleriz. ILO’nun belirttiği çocuk işçi tanımıyla çocukları, çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar veren işlerde çalıştırılmaları  asla kabul edilmemektedir.
• İşletme içerisinde misafir çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
• Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
• Misafir çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
• Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
• Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.