Sosyal Sorumluluk & Duyarlılık

ISG AIRPORT HOTEL olarak; MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol paralelinde otelimiz çalışanların meslek tecrübesini artırmaya yönelik uygulamalar ile işverenlere devlet tarafından destek sağlanan çalışmaların bulunduğu süreli programa katılım gösterecektir.

Proje Amacı; Turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlamak Çalışanların alan yeterliliklerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Kapsam; Yönetici ve çalışanların sektörde işbaşı ve hizmet içi eğitimlerinin verilmesi.

Tüm bireyler turizmde seyahat etme, konaklama, yiyecek içecek ve eğlence gibi gereksinimlere sahiptirler. Bu ihtiyaçların doğru karşılanmasında bireylere doğru, engelsiz yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak son derece önemlidir. Bu kapsamda otelimizde İnsan Kaynakları ve idari işler tarafından hazırlanan; ENGELSİZ YAKLAŞIM STANDARDI eğitimi tüm çalışanlarımıza konunun uzmanları tarafından verilmiştir.

ISG Airport Hotel, insan haklarına saygılı ve sürdürmeye kararlıdır. ISG Airport Hotel, haysiyet, gizlilik ve her bireyin haklarına saygı göstermektedir. Milliyet, cinsiyet, ırk, renk, dezavantajlılık, köken, din, inanç, yaş ya da cinsel yönelime karşı ayrımcılık tolere edilmediği gibi çocuk işçiliği ve aşağılayıcı çalışma koşulları da kabul edilmemektedir.

ISG Airport Hotel, her türlü çocuk istismarını kınamaktadır, işletmemiz asla çocuk işçi istihdam etmez ve paydaşlarımızda dahil olmak üzere çocuk işçi istismarının karşısında durarak yasal mevzuatları takip eder