Zararlı Maddeler ve Kimyasal Yönetimi Politikası

1. AMAÇ
Bu Kimyasal Yönetim Politikası, ISG Airport Hotel işletmesinde kullanılan kimyasal maddelerin güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanımını, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürdürmeyi ve çevre koruma gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlar. Bu politika, tesis çalışanları, misafirler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar arasında kimyasal güvenlik ve çevre sorumluluklarını belirlemek için bir temel sağlar.

2. KAPSAM
Bu politika, ISG Airport Hotel’in tüm faaliyetlerini kapsar ve otel işletmenizin kimyasal madde kullanımı, depolanması, taşınması ve atılması gibi tüm kimyasal faaliyetlerine uygulanır. ISG Airport Hotel olarak sorumlu ve sürdürülebilir kimyasal yönetim taahhüdünü sürdürmektedir. Bu politikayı takip ederek, kimyasal güvenliği sağlamayı, çevreyi korumayı, misafir güvenliğini sağlamayı ve kimyasal güvenlik konusunda bilinçlendirme ve eğitimi teşvik etmeyi amaçlamaktayız.

3 . HEDEFLER
ISG Airport Hotel olarak aşağıdaki kimyasal yönetim hedeflerini taahhüt eder:
3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği: Kimyasal maddelerin güvenli kullanımını teşvik ederek çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak.
3.2. Çevre Koruma: Kimyasal atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesi ve çevreye olan etkilerin en aza indirilmesi.
3.3. Misafir Güvenliği: Misafirlerin kimyasal maddelere maruziyet risklerini en aza indirgemek.
3.4. Eğitim: Çalışanların ve tedarikçilerin kimyasal güvenlik konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi.

4. SORUMLULUKLAR
4.1. Yönetim Kadrosu: Yönetim kadrosu, kimyasal güvenlik ve çevre koruma için liderlik sağlar ve gerekli kaynakları tahsis eder.
4.2. Çalışanlar: Tüm çalışanlar, bu politikayı anlamak ve uygulamak, kimyasal yönetimiyle ilgili sorunları bildirmek ve kimyasal güvenlik önlemlerine uymakla sorumludur.
4.3. Tedarikçiler: Tüm kimyasal maddeleri tedarik edenler, bu politikaya uymayı beklenir ve benzer uygulamaları benimsemeleri teşvik edilir.

5. KİMYASAL YÖNETİM UYGULAMALARI
5.1. İş Sağlığı ve Güvenliği:
• Kimyasal maddelerin güvenli kullanımını teşvik etmek için çalışanlara eğitim sağlamak.
• Kimyasal sızıntıları ve kazaları hızlı bir şekilde bildirip düzeltmek için prosedürler uygulamak.
• Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımını teşvik etmek.
5.2. Çevre Koruma:
• Kimyasal atıkların güvenli bir şekilde depolanmasını ve imhasını sağlamak.
• Kimyasal atık yönetimi ile ilgili tüm yerel çevre düzenlemelerine uymak.
• Kimyasal maddelerin doğal kaynak kullanımını en aza indirmek için geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik etmek.
5.3. Misafir Güvenliği:
• Kimyasal maddelere maruziyeti önlemek ve bilgilendirmek için uygun önlemleri uygulamak.
• Kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde saklandığına ve kullanıldığına dair misafirleri bilgilendirmek.
5.4. Eğitim:
• Çalışanlara ve tedarikçilere kimyasal güvenlik eğitimi sağlamak ve bilinçlendirmek.
• Kimyasal güvenlik bilinci oluşturmak için düzenli eğitim programları oluşturmak.

6. GÖZDEN GEÇİRME VE İYİLEŞTİRME
Bu Kimyasal Yönetim Politikası, etkililiğini ve uygunluğunu sağlamak için yıllık olarak gözden geçirilecektir. Gerektiğinde değişiklikler ve iyileştirmeler, organizasyonun hedeflerine ve gelişen en iyi uygulamalara uyum sağlamak amacıyla yapılacaktır